• JMT Mol

Hoe JMT de grootste club werd in de eerste virtuele run van Running & Co

Ondertussen zijn de groepstrainingen van JMT na de Corona lock down opgestart rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen en gesplitste starttijden, maar kort geleden was de situatie anders…..


Nadat op 13 maart 2020 de lock down een feit was, werden al de groepsactiviteiten van JMT opgeschort. Gelukkig werd al snel gecommuniceerd door de Veiligheidsraad dat wij buiten mochten blijven lopen.


Om toch het clubgevoel levendig te houden werden op Facebook verschillende acties opgestart.


Op 23 maart startte we met een oproep “Dikke duim voor JMT”, hierbij werd gevraagd om een foto in (JMT) loopkledij te maken, met een dikke duim omhoog. Meer dan 60 leden stuurden een foto binnen. Deze werden tot een mooi filmpje samengesteld en nog steeds terug te vinden op onze Facebook pagina.Op 30 maart volgde dan een oproep “JMT & knuffels”. Nu was het de bedoeling om in JMT kledij en met een favoriete knuffel een foto te posten. Ook deze actie had veel respons en er werd opnieuw een filmpje samengesteld dat viraal ging op Facebook.
Een laatste oproep kwam op 6 april. Ditmaal was het onderwerp “JMT heeft een hart voor zorg

”. Bedoeling nu was om tijdens een training een hartje te lopen als parcours. De afbeelding van het gelopen parcours kon dan ook weer gedeeld worden op het World Wide Web.


Van deze “hartjes” werd ten slotte ook een filmpje gemaakt, dorp per dorp, en op Facebook geplaatst.


Een ander idee om tijdens deze lock down periode actief te blijven kwam van trainer Michel. Wekelijks werd er gedurende een 6-tal weken een vragenronde van de recentste JMT quiz gepost. Zo kreeg iedereen een idee van hoe de JMT quiz in elkaar zit en wat het niveau van de vragen is. Hopelijk ben je nu voorbereid om volgend jaar deel te nemen aan de 5e JMT quiz.


Omdat er toch een groot aantal leden hadden blijven doortrainen werd, in plaats van de (halve) marathon van Hamburg, Enschede of Hannover, een virtuele loop georganiseerd.

Ook deze actie werd via Facebook opgevolgd, vanaf 13 april. Leden konden een 10km, halve marathon of marathon lopen. Ook nu was de respons enorm met meer dan 50 prestaties die gedeeld werden. Een virtuele uitslag werd opgesteld en van iedere deelnemer/deelneemster werd een “collage” gemaakt en geplaatst op onze Facebook pagina.


Nu al de “echte” wedstrijden en joggings afgelast waren had Trainer Michel het schema aangepast en een 1e virtuele corona wedstrijd ingepast. In het weekend van 8 tot 10 mei diende 4 x 1km gelopen te worden met 2 minuten rust tussen de intervallen. De totaaltijd van de 4 km’s diende opgeteld te worden en doorgegeven per mail aan “den trainer”.


Een verbluffend aantal van 120 leden hadden de handschoen opgenomen en hun tijd doorgegeven samen met hun trainingsgroep. Er werden 2 uitslagen opgemaakt. Bij de eerste uitslag werd rekening gehouden met een correctiefactor per trainingsgroep, wat een verrassende uitslag tot gevolg had. Ook werd de reële uitslag opgemaakt waarbij de echte krachtsverhoudingen duidelijk waren.

Ondertussen was de corona curve afgevlakt en werd het mogelijk om terug in groep te trainen.

De VAL werd gecontacteerd om af te stemmen wat de “Do’s and Don’ts” waren.

Hierop werd een draaiboek opgesteld en aan de gemeente voorgelegd.

Op 18 mei kregen wij groen licht van de gemeentelijke diensten en op 19 mei werd met een beperkte groep, niveau 8 & 9, een proeftraining gehouden. Mits enkele kleine bijsturingen was het mogelijk om opnieuw groepstrainingen te organiseren. Op 21 mei was het dan zover en een 80-tal leden stonden te popelen om in 4 verschillende startgroepen met aangepaste starttijden samen te trainen.