top of page
  • Foto van schrijverJMT Mol

ONCE UPON A TIME……IN MOL

Er was eens ……. een ontevreden marathonteam, dat JMT werd ….. een succesverhaal, dat bijna 5 jaar geleden het daglicht zag. Maar hoe zit die geschiedenis in mekaar ? Tijd om het allemaal even uit te lichten.

Het Marathonteam, JMT avant la lettre.


Jarenlang functioneerde het marathonteam onder ‘VABCO’ vlag. Een harde kern, zoals die toen genoemd werd, ontfermde zich over de goede werking van dit team. Tevens zetelden ook leden van de harde kern in het bestuur van Vabco. Maart 2016 ontstaat er een fundamentele discussie over het gebruik van de infrastructuur ‘Den Uyt’. Na vele bemiddelingspogingen zitten de discussies en de stellingen muurvast. Een finale bemiddelingspoging in april van datzelfde jaar, en een algemene vergadering einde mei, in aanwezigheid van Vabco vertegenwoordiging, brengen jammer genoeg geen soelaas. Hierdoor komt het marathonteam noodgedwongen op een moeilijk kruispunt te staan : de weg van het marathonteam verder zetten, wat organisatorisch voor vele leden niet haalbaar was, en wat ook trainingstechnisch zeer moeilijk lag, of afscheuren en een nieuwe club in het leven roepen.


Een gewaagde zet

Op een avond komen de leden van de harde kern bij mekaar en beslissen om een nieuwe club een kans te geven, en het verhaal neemt zijn loop. Einde juni 2016 , wordt na stemming, door de leden van het marathonteam, voor het project ‘JMT’ gekozen. Een gewaagde zet, er moest immers op korte tijd heel wat gebeuren om de nieuwe club levensvatbaar te maken. Juli 2016 wordt de eerste vergadering georganiseerd, en een voltallig bestuur wordt democratisch verkozen. Het wordt snel duidelijk dat op zeer korte tijd, heel wat energie nodig is om het nieuwe project ‘JMT’ in de steigers te zetten : statuten, huishoudelijk reglement, begroting met inschatting van het aantal leden en lidgelden, lidmaatschap bij de VAL, sponsoren, website, visie, clubkleuren, kledij en logo bepalen………..om maar enkele belangrijke elementen op te noemen. (eerste foto is het originele logo)


Het prille begin

Op 7 juli 2016 werd JMT officieel boven de doopvont gehouden, en een maand later werd dit publiekelijk aangekondigd in het staatsblad. JMT was een feit, de weg was ingeslagen, we waren vertrokken, er was geen weg meer terug, het marathonteam behoorde tot de voltooid verleden tijd. Het initiële budget was gebaseerd op 80 leden, nodig om de club financieel leefbaar te maken. Al snel kon JMT de kaap van 100 leden overschrijden, een onverwachte meevaller in dit prille stadium. In augustus 2016 nam JMT aan de halve aflossingsmarathon in het Giels Bos deel, de eerste wedstrijd in de nieuwe clubkleur en kledij, was een feit.


The story continues

2021, bijna 5 jaar later is JMT uitgegroeid tot een waar succesverhaal. De club telt 275 + leden en de jaarlijkse start2run borgt een gezonde instroom. Een goed beheer houdt de club financieel gezond. We beschikken over kwalitatieve schema’s voor vele niveaus. Bevriende clubs zoeken ons op om ons verhaal te horen en om van onze aanpak te leren. We nemen deel aan verschillende wedstrijden in clubverband, waar onze clubkledij ons zeer kenbaar maakt. Verschillende nevenactiviteiten werden en worden georganiseerd, zoals nieuwjaarsrecepties, om er ééntje te noemen, die steeds een vrolijke bedoening zijn. Kortom, een sterk en compleet recept. De ingeslagen weg is een mooi verhaal geworden dankzij alle JMT leden. Zware obstakels op onze weg, zoals Covid, krijgen de club niet klein. Ook in deze moeilijke tijden doen we ons motto ‘samen uit, samen sterk’, alle eer aan. Initiatieven worden genomen om het clubgevoel in stand te houden.

En de toekomst dan ? Met dergelijke, goedgekruide recepten, zien we het alleen maar positief en groen…….. ’Samen uit, samen sterk’ (WD)
65 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page