top of page
  • Foto van schrijverJMT Mol

‘Sponsoring : een belangrijke levenslijn voor een financieel gezonde club’

Vooreerst de beste wensen voor een sportief 2021, en dat dit het jaar 2020 snel mag doen vergeten. Maar voor nu moeten we de COVID-maatregelen nog even volhouden.

Ondertussen gaan we door met info geven over de werking van JMT. Vandaag een artikel van Willy Delien over sponsoring:


Zoals elke financieel gezonde club, werkt ook JMT met sponsors. Maar wat is nu eigenlijk sponsoring ? Eén van de definities is de volgende : ‘ Het beschikbaar stellen van financiële, of materiële middelen aan sporters of aan andere organisaties met de afspraak om als tegenprestatie reclame en/of publiciteit voor de sponsor te verzorgen, waardoor de sponsor mogelijk financiële return kan genereren.’

De belangrijkheid van sponsoring wordt duidelijk als je beseft dat menig sportclub zijn activiteiten moest stoppen na het wegvallen van de sponsor(s).

Dit toont heel duidelijk de belangrijkheid van een sterke relatie met de sponsor(s).

Bij de oprichting van JMT werd er veel energie in gestopt, met de bedoeling om 2 hoofdsponsors onder contract te krijgen. Na heel wat negotiaties werden de officiële contracten getekend met : enerzijds Runners Mol, Donk 68 te Mol, en anderzijds met Zakenkantoor Leysen & Wouters, Nieuwstraat 21 te Mol, met een bijkomend kantoor te Balen.


Dit zijn de twee contractuele hoofdsponsors van JMT.


Daar naast heeft de club ook ‘stille’ sponsors. Dit zijn sponsors waarbij de club geen contractuele verbintenissen heeft, maar waar we steeds weer kunnen op rekenen om onze club te steunen. Hierbij denken we vooral aan Bakkerij Meeus / Mario en Peggy, Kapellestraat 173 te Mol, alsook Market Alma Mol, Kruisven 40.


Goede sponsoring werkt alleen als de relatie met de sponsor gezond is blijft, waardoor ook een gezonde wisselwerking mogelijk gemaakt wordt. Onder het motto ‘voor wat, hoort wat, is het belangrijk dat onze sponsors, onze club genegen blijven, en elk lid kan hier zijn steentje bijdragen, de club vaart er wel bij. Kom je bij onze sponsors over de vloer, vermeld even dat je JMT lid bent.64 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page